Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Thép Á Châu

 

 • CHỦ TỊCH HĐQT

  CHỦ TỊCH HĐQT

  • PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

   PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

   • PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

    PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

    • BP. PHỤC VỤ SẢN XUẤT

     BP. PHỤC VỤ SẢN XUẤT

     • TỔ PHỤC VỤ

      TỔ PHỤC VỤ

     • TỔ LÁI XE KOBE

      TỔ LÁI XE KOBE

    • PHÂN XƯỞNG ĐÚC, LUYỆN

     PHÂN XƯỞNG ĐÚC, LUYỆN

     • TỔ ĐÚC

      TỔ ĐÚC

     • TỔ LUYỆN

      TỔ LUYỆN

     • TỔ CƠ ĐIỆN LUYỆN

      TỔ CƠ ĐIỆN LUYỆN

    • PHÂN XƯỞNG CÁN

     PHÂN XƯỞNG CÁN

     • TỔ CÁN THÉP NÓNG

      TỔ CÁN THÉP NÓNG

     • TỔ ĐÓNG BÓ HÀNG

      TỔ ĐÓNG BÓ HÀNG

     • TỔ BTBD

      TỔ BTBD

     • TỔ TIỆN TRỤC

      TỔ TIỆN TRỤC

    • P. KỸ THUẬT

     P. KỸ THUẬT

     • DỰ ÁN

      DỰ ÁN

     • BTBD

      BTBD

     • PHÂN TÍCH MẪU

      PHÂN TÍCH MẪU

   • P. HÀNH CHÍNH- KẾ TOÁN

    P. HÀNH CHÍNH- KẾ TOÁN

    • P. HCNS

     P. HCNS

     • BP.HCNS

      BP.HCNS

     • TỔ BẢO VỆ

      TỔ BẢO VỆ

     • NHÀ ĂN, TẠP VỤ

      NHÀ ĂN, TẠP VỤ

    • P. KẾ TOÁN

     P. KẾ TOÁN

     • BP. KẾ TOÁN

      BP. KẾ TOÁN

     • BP KHO

      BP KHO

   • P. KINH DOANH

    P. KINH DOANH

    • BÁN HÀNG

     BÁN HÀNG

    • THU MUA

     THU MUA

    • GIAO HÀNG

     GIAO HÀNG