Điều khoản sử dụng

www.thepachau.com chỉ nhằm phục vụ đích danh cho các thành viên có trả phí hoặc thành viên miễn phí theo quy định. Người dùng chỉ được phép lưu trữ, xem, phân tích, định dạng lại, và in thông tin mà những dịch vụ này cung cấp cho mục đích sử dụng của cá nhân hay tổ chức mà cá nhân đó đại diện. Người sử dụng không được chia sẻ trong các hội nhóm, đăng tải thông tin trên mạng xã hội dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của www.thepachau.com.

www.thepachau.com chỉ bảo đảm về tính đúng đắn, chất lượng, độ tin cậy và tính kịp thời của thông tin tại thời điểm cung cấp. Chúng tôi không cam kết những thông tin được cung cấp luôn đúng ở mọi thời điểm. Trong một số trường hợp, nội dung thông tin có thể bị gián đoạn do những thay đổi khách quan mà không nhất thiết phải thông báo tới người dùng.

www.thepachau.com không chịu trách nhiệm về ra quyết định của các thành viên, khả năng thương mại và trách nhiệm pháp lý trong bất cứ trường hợp nào của các thành viên hoặc bên thứ ba khi sử dụng thông tin tham khảo.